Laser > Protecció de dades

Laser

Protecció de dades

Informació sobre el tractament de dades:

Qui és el responsable de les seves dades?
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d’Abril de 2016, l’informem que les dades personals aportades seran tractades per LASER AUDIOVISUALS, SL amb CIF B75053470 i domicili a Fernando Mugica 13, Pl 1ª Pab.5 – 20018, DONOSTIA (Gipuzkoa).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació de l’tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a l’adreça de les nostres oficines, o enviant un correu electrònic a laser@laser-av.com, indicant el dret que desitja exercir.
Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment.
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.

contactes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: atendre les consultes realitzades i gestionar les comunicacions de l’empresa.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es prevegi que poden ser necessaris per contactar amb l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat a l’proporcionar les seves dades de contacte.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: Gestió administrativa, comptable i fiscal, gestió de les relacions comercials i transaccions econòmiques.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins a la finalització de la relació contractual i, posteriorment, durant els terminis legalment exigits.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de l’contracte subscrit amb nosaltres.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Per complir amb la finalitat prevista, les seves dades podran ser comunicades a: Administració tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals; Administració pública amb competència en la matèria.

Configuración de Cookies


Cerrar Mas información