Laser > Avís Legal

Laser

Avís Legal

Dades identificatives

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat dela Informació i de Comerç s’informa a l’usuari que el web és titularitat de QDQ MEDIA,S.A.U. amb CIF A81745002, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Tom 12.171, Llibre 0, Foli 131, Secció 8a, Full M-192.360, inscripció 1ª, durant la vigència del contracte subscrit amb l’ANUNCIANT LASER AUDIOVISUALS, S.L. amb NIF / DNIB75053470, amb adreça al C / Fernando Múgica, 13 Añorga, 20018, Donostia-Sant Sebastià – Guipúscoa, el qual és responsable únic i exclusiu en relació a la veracitat de la informació continguda en l’anunci pel que fa als textos , fotografies, logotips, cupons,productes, serveis i imatges visualitzades.

 1. Usuaris

  L’accés i / o ús d’aquest web atribueix la condició d’USUARI, que accepta les condicions d’accés i ús del present lloc web, les quals es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe.

 2. Ús del portal

  L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, comprometent-se a realitzar un bon ús de la web i aportar informació veraç i lícita, no permetent conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

 3. Propietat intel·lectual e industrial

  Copyright disseny i creació QDQ Media, SAU 2005-2018, no sent responsable, en cap cas, de la recollida de dades de caràcter personal ni encarregat del tractament dels mateixos, ni així com de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrums , xats o altres eines de participació. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense prèvia autorització, comprometent-se l’USUARI a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

 4. Exclusió de garanties i responsabilitat

  Tant QDQ MEDIA, S.A.U. com el ANUNCIANT no es fan responsables en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar el funcionament del web i / o els seus serveis ni garanteixen la utilitat del web, ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin.

  QDQ MEDIA, S.A.U. i el ANUNCIANT no poden garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeixi per mitjà de la web.

  No obstant això, tant QDQ MEDIA, S.A.U. com el ANUNCIANT declaren que han adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

 5. Modificacions

  QDQ MEDIA, S.A.U. i el ANUNCIANT es reserven el dret a modificar unilateralment la web i els serveis que s’hi ofereixen, incloent la modificació de les condicions d’ús en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això, pel que es recomana a l’usuari que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

 6. Enllaços

  En el cas que en https://www.laser-av.com/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, QDQ MEDIA, S.A.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts, no assumint en cap cas responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

 7. Legislació aplicable i jurisdicció

  La relació amb l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjat i tribunals de la ciutat de Madrid tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.